کانال گلزار حق

@Golzarehagh عضویت در کانال 863

گلزارحق برترین کانال مذهبی هموطنان در خارج از کشور
بامطالبی آموزنده و مفید برای خانواده ها
شامل:
هرروز یک صفحه قرآن با ترجمه و تفسیرصوتی روان
اعلام اوقات شرعی به افق شهرهای تورنتو و تهران
احادیث اهل بیت علیهم السلام
معرفی سخنان گهربار و فرازهایی از زندگی اهل بیت علیهم السلام
موضوعات قرآنی و دینی متنوع و ارزنده
نهج البلاغه
احکام تصویری