کانال ملودیکا 20

@melodica2016 عضویت در کانال 841

کانال ملودیکا ،،یک کانال چند منظوره باموضوعات مختلف فراوان میباشد ، که سعی بر این دارد که سلایق مختلف را بتواند دربرگیرنده باشد . اساس موضوعات کانال نیز علمی فرهنگی ادبی و آموزشی میباشد ..