کانال سازندگی کاشان

@sazandegikashan عضویت در کانال 1057

نظر به اهمیت حفظ وترویج ارزشها، آرمانها و دستاوردهای انقلاب و تفکرات مکتبی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ضرورت حضور فعال و موثر در عرصه فضای سایبر و مجازی، و نیز در راستای ترویج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی برگرفته از تفکرات بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری (حفظه الله) درسال ” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل”، کانال تلگرام "سازمان بسیج سازندگی کاشان” راه اندازی شد.