https://goo.gl/p1ewrR

کانال تخصصی فضای سبز و طراحی محیط

@landscape0 عضویت در کانال 249

اولین کانال تخصصی طراحی فضای سبز ، طراحی محیط و معماری منظر
با عضویت در این کانال میتوانید از آموزش های رایگان ، کتاب های تخصصی ، نمونه طراحی های انجام شده
آموزش نگهداری و کاربرد انواع گیاهان در فضای سبز و بسیاری از مطالب لازم و ضروری لذت ببرید...
و در انتها میتوانید با تبلیغ کسب و کار خود در کانال تخصصی کسب و کار خود را رونق ببخشید.