قیمت روز تمامی مصالح

ghematemasaleh@ عضویت در کانال 7438

0 تا 100 مصالح ساختمانی سیمان سیاه سیمان سفید ماسه گچ خاک پودرسنگ خاک موزاییک سفال تهران و اصفهان بلوک تخته بنایی اسپیرسر ...و ابزالات ساختمانی و عمومی و ایمنی
با پایین ترین قیمت ارسال بدون معطلی به صورت خرده و عمده ارسال
به تمامی نقاط تهران
شماره تماس
09017932579 اسکندری
09120360030
0 تا 100 مصالح ساختمانی سیمان سیاه سیمان سفید ماسه گچ خاک پودرسنگ خاک موزاییک سفال تهران و اصفهان بلوک تخته بنایی اسپیرسر ...و ابزالات ساختمانی و عمومی و ایمنی
با پایین ترین قیمت ارسال بدون معطلی به صورت خرده و عمده ارسال
به تمامی نقاط تهران
شماره تماس
09017932579 اسکندری
09120360030