https://goo.gl/FnARBh

شیراز ویس

@asgharmotamed عضویت در کانال 380

موضوعاتی که میتوانید برای ما صدا ضبط کرده تا در "شیراز ویس" با صدای خودتان پخش نماییم عبارتند از:
-هنر
-موسیقی
-تئاتر و سینما

حتما دقت بفرمایید فایلهایی که از نظر اخلاقی ، سیاسی و اعتقادی مورد تایید نباشند و اهانت به مذهب و باورهای عده خاص باشد، پخش نشده و حذف خواهند شد.
سپاس از توجهتان
شیراز ویس