تورهای نپال

@tournepal عضویت در کانال 612

مجری تورهای نپال، تور نپال فروردین 96، تور نپال نوروز 96، تور بیس کمپ اورست، تورهای هیمالیانوردی به قله های: آیلندپیک، مرآپیک، کالاپاتار، آمادابلام، تورهای کوهنوردی آسیای میانه: لنین، کورژن وسکایا، خانتانگری، چین (موستاق آتا)، صعود به قله مون بلان فرانسه، البروس روسیه