https://goo.gl/HynmTk

بزرگ سمساری ایلام و شهرستان ها

@ilam_semsari عضویت در کانال 1126

ما اینجاییم تا:
▫️کالا و وسیله های که لازم ندارید را به راحتی و مستقیم به خریدار بفروشید
▫️وسیله هایی که نیاز دارید بخرید
▫️اگر وسیله ی خاصی نیاز دارید درخواست بدید
▫️محصولات خود را تبلیغ کنید
سمساری ایلام، خرید و فروش وسایل دست دوم در ایلام و شهرستانها