https://goo.gl/NKZRTk

آموزش عزت نفس و اعتماد به نفس

@hamedmatin عضویت در کانال 1549

در این کانال مهارت های بنیادین عزت نفس و اعتماد به نفس توسط مدرس، نویسنده و سخنران حامد متین آموزش داده می شود. در این کانال آموزشهای منحصر به فرد و جدید ارائه می شود و به هیچ وجه کپی نمی باشد. اگر هم از پست های کانال های دیگر استفاده شود منبع آن اعلام می شود.www.hamedmatin.com