آموزشگاه عطاتجارت گسترکارنو

@tejarat_ata عضویت در کانال 422

شرکت عطاتجارت کارنوبابرندتجاری(عطاویچ)بامجوزبازاریابی شبکه ای ازاول اردیبهشت97شروع به فعالیت درزمینه محصولات غذای خودکرده،ازعلاقمندانی که تمایل به کسب درآمدبالا دراین سیستم تازه تاسیس بابیش از50سال سابقه و45شعبه فعال درسراسر کشور رادارند،دعوت به همکاری داریم.
ثبت نام ودریافت کداشتراک رایگان.
بدون حضوردرجلسات مختلف.
بدون بازاریابی یافروش محصول.
5درصدتخفیف همیشگی و40درصدپورسانت شبکه سازی.
تکثیرومعرفی راحت وکسب درآمدبی دردسر.
کافیه محصولات غذایی عطاویچ رامصرف وبه دیگران توصیه کنید.
شماهم میتوانیدازاولین های این تجارت بزررررگ باشین.یاحق