https://goo.gl/TGYCkr

استیکر ولنتاین

دریافت استیکر لینک استیکر
1031

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی .ولنتاین مبارک